Performance After a Loss  -  Washington at No. 13 Oregon

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Washington 7-4 4-1 3-3 3-1 4-3
Oregon 5-1 4-0 1-1 0-1 5-0
After 0-4 Point Loss  
Washington 1-1 1-1 0-0 1-0 0-1
Oregon 3-0 3-0 0-0 0-0 3-0
After 5-9 Point Loss  
Washington 2-2 1-0 1-2 0-0 2-2
Oregon 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Washington 3-1 2-0 1-1 1-1 2-0
Oregon 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
After 20+ Point Loss  
Washington 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
Oregon 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Washington 7-3-0 3-1-0 4-2-0 2-2-0 5-1-0
Oregon 3-3-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0 3-2-0
After 0-4 Point Loss          
Washington 1-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0
Oregon 2-1-0 2-1-0 0-0-0 0-0-0 2-1-0
After 5-9 Point Loss          
Washington 4-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 4-0-0
Oregon 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Washington 1-2-0 1-0-0 0-2-0 0-2-0 1-0-0
Oregon 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 1-1-0
After 20+ Point Loss          
Washington 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0
Oregon 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0