Performance After a Loss  -  Quinnipiac at Manhattan

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Quinnipiac 7-9 5-4 2-5 2-2 5-7
Manhattan 7-11 4-5 3-6 0-5 7-6
After 0-4 Point Loss  
Quinnipiac 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
Manhattan 1-3 1-2 0-1 0-2 1-1
After 5-9 Point Loss  
Quinnipiac 4-2 3-2 1-0 1-0 3-2
Manhattan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Quinnipiac 3-3 2-1 1-2 1-0 2-3
Manhattan 3-7 1-2 2-5 0-3 3-4
After 20+ Point Loss  
Quinnipiac 0-3 0-1 0-2 0-2 0-1
Manhattan 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Quinnipiac 9-5-1 6-3-0 3-2-1 3-0-1 6-5-0
Manhattan 6-10-0 3-6-0 3-4-0 0-4-0 6-6-0
After 0-4 Point Loss          
Quinnipiac 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
Manhattan 1-3-0 1-2-0 0-1-0 0-2-0 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Quinnipiac 5-1-0 4-1-0 1-0-0 1-0-0 4-1-0
Manhattan 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 10-19 Point Loss          
Quinnipiac 2-3-0 2-1-0 0-2-0 1-0-0 1-3-0
Manhattan 3-5-0 1-2-0 2-3-0 0-2-0 3-3-0
After 20+ Point Loss          
Quinnipiac 1-1-1 0-1-0 1-0-1 1-0-1 0-1-0
Manhattan 1-2-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0 1-2-0