Performance After a Loss  -  Niagara at Iona

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Niagara 1-4 1-0 0-4 0-2 1-2
Iona 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
After 0-4 Point Loss  
Niagara 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
Iona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Niagara 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1
Iona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Niagara 1-1 1-0 0-1 0-1 1-0
Iona 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 20+ Point Loss  
Niagara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Iona 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Niagara 2-2-1 1-0-0 1-2-1 0-2-0 2-0-1
Iona 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
After 0-4 Point Loss          
Niagara 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-1
Iona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Niagara 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0
Iona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Niagara 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0
Iona 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 20+ Point Loss          
Niagara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Iona 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0