Performance After a Loss  -  Nevada at Washington

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Nevada 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
Washington 1-2 1-0 0-2 0-0 1-2
After 0-4 Point Loss  
Nevada 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Washington 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Nevada 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Washington 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Nevada 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Washington 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
After 20+ Point Loss  
Nevada 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Washington 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Nevada 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
Washington 1-2-0 1-0-0 0-2-0 0-0-0 1-2-0
After 0-4 Point Loss          
Nevada 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Washington 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Nevada 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Washington 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 10-19 Point Loss          
Nevada 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Washington 0-2-0 0-0-0 0-2-0 0-0-0 0-2-0
After 20+ Point Loss          
Nevada 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Washington 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0