Performance After a Loss  -  No. 21 Arkansas at Clemson

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Clemson 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1
After 0-4 Point Loss  
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Clemson 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1
After 5-9 Point Loss  
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Clemson 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Clemson 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Clemson 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Clemson 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
After 0-4 Point Loss          
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Clemson 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
After 5-9 Point Loss          
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Clemson 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Clemson 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Clemson 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0