Performance After a Loss  -  UMKC at Grand Canyon

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
UMKC 3-7 3-3 0-4 1-1 2-6
Grand Canyon 7-2 5-1 2-1 2-0 5-2
After 0-4 Point Loss  
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Grand Canyon 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
UMKC 1-3 1-1 0-2 0-1 1-2
Grand Canyon 3-0 2-0 1-0 1-0 2-0
After 10-19 Point Loss  
UMKC 1-2 1-0 0-2 1-0 0-2
Grand Canyon 2-1 1-1 1-0 1-0 1-1
After 20+ Point Loss  
UMKC 1-2 1-2 0-0 0-0 1-2
Grand Canyon 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Grand Canyon 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 0-4 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Grand Canyon 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Grand Canyon 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 10-19 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Grand Canyon 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Grand Canyon 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0