Performance After a Loss  -  Coastal Carolina at Wyoming

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Coastal Carolina 9-6 6-4 3-2 6-1 3-5
Wyoming 9-5 7-1 2-4 0-0 9-5
After 0-4 Point Loss  
Coastal Carolina 3-1 3-0 0-1 2-0 1-1
Wyoming 3-0 3-0 0-0 0-0 3-0
After 5-9 Point Loss  
Coastal Carolina 2-0 1-0 1-0 2-0 0-0
Wyoming 2-4 1-1 1-3 0-0 2-4
After 10-19 Point Loss  
Coastal Carolina 2-3 1-3 1-0 1-0 1-3
Wyoming 4-1 3-0 1-1 0-0 4-1
After 20+ Point Loss  
Coastal Carolina 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1
Wyoming 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Coastal Carolina 7-6-1 4-4-1 3-2-0 4-1-1 3-5-0
Wyoming 11-3-0 6-2-0 5-1-0 0-0-0 11-3-0
After 0-4 Point Loss          
Coastal Carolina 2-1-1 2-0-1 0-1-0 1-0-1 1-1-0
Wyoming 3-0-0 3-0-0 0-0-0 0-0-0 3-0-0
After 5-9 Point Loss          
Coastal Carolina 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0
Wyoming 3-3-0 0-2-0 3-1-0 0-0-0 3-3-0
After 10-19 Point Loss          
Coastal Carolina 2-3-0 1-3-0 1-0-0 1-0-0 1-3-0
Wyoming 5-0-0 3-0-0 2-0-0 0-0-0 5-0-0
After 20+ Point Loss          
Coastal Carolina 2-2-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0
Wyoming 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0