Performance After a Loss  -  Syracuse at No. 5 Duke

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Syracuse 8-2 6-1 2-1 2-1 6-1
Duke 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0
After 0-4 Point Loss  
Syracuse 1-2 0-1 1-1 0-1 1-1
Duke 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
Syracuse 3-0 2-0 1-0 1-0 2-0
Duke 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Syracuse 4-0 4-0 0-0 1-0 3-0
Duke 1-1 0-1 1-0 0-1 1-0
After 20+ Point Loss  
Syracuse 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Duke 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Syracuse 5-4-1 3-4-0 2-0-1 2-0-1 3-4-0
Duke 2-1-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0 2-0-0
After 0-4 Point Loss          
Syracuse 1-1-1 0-1-0 1-0-1 0-0-1 1-1-0
Duke 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Loss          
Syracuse 3-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0 2-0-0
Duke 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Syracuse 1-3-0 1-3-0 0-0-0 1-0-0 0-3-0
Duke 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0
After 20+ Point Loss          
Syracuse 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Duke 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0