Performance After a Loss  -  Santa Clara at Pepperdine

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Santa Clara 4-4 2-3 2-1 1-2 3-2
Pepperdine 2-9 2-2 0-7 1-2 1-7
After 0-4 Point Loss  
Santa Clara 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Pepperdine 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 5-9 Point Loss  
Santa Clara 1-2 1-2 0-0 0-2 1-0
Pepperdine 0-4 0-1 0-3 0-0 0-4
After 10-19 Point Loss  
Santa Clara 1-1 0-1 1-0 0-0 1-1
Pepperdine 2-0 2-0 0-0 1-0 1-0
After 20+ Point Loss  
Santa Clara 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
Pepperdine 0-4 0-1 0-3 0-2 0-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Santa Clara 3-5-0 2-3-0 1-2-0 1-2-0 2-3-0
Pepperdine 4-7-0 2-2-0 2-5-0 2-1-0 2-6-0
After 0-4 Point Loss          
Santa Clara 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
Pepperdine 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 5-9 Point Loss          
Santa Clara 1-2-0 1-2-0 0-0-0 0-2-0 1-0-0
Pepperdine 1-3-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0 1-3-0
After 10-19 Point Loss          
Santa Clara 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
Pepperdine 2-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0
After 20+ Point Loss          
Santa Clara 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
Pepperdine 1-3-0 0-1-0 1-2-0 1-1-0 0-2-0