Performance After a Loss  -  Santa Clara at Pepperdine

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Santa Clara 6-10 3-6 3-4 4-2 2-8
Pepperdine 8-5 4-1 4-4 3-2 5-3
After 0-4 Point Loss  
Santa Clara 1-2 0-2 1-0 0-1 1-1
Pepperdine 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
After 5-9 Point Loss  
Santa Clara 2-2 2-2 0-0 1-1 1-1
Pepperdine 2-1 1-0 1-1 1-1 1-0
After 10-19 Point Loss  
Santa Clara 2-5 0-2 2-3 2-0 0-5
Pepperdine 6-2 3-0 3-2 2-1 4-1
After 20+ Point Loss  
Santa Clara 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1
Pepperdine 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Santa Clara 7-7-1 4-5-0 3-2-1 4-2-0 3-5-1
Pepperdine 7-4-0 2-1-0 5-3-0 3-2-0 4-2-0
After 0-4 Point Loss          
Santa Clara 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0
Pepperdine 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
After 5-9 Point Loss          
Santa Clara 3-1-0 3-1-0 0-0-0 1-1-0 2-0-0
Pepperdine 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Santa Clara 3-3-1 0-2-0 3-1-1 2-0-0 1-3-1
Pepperdine 6-1-0 2-0-0 4-1-0 2-1-0 4-0-0
After 20+ Point Loss          
Santa Clara 1-1-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0
Pepperdine 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0