Performance After a Loss  -  Idaho at UMKC

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho 8-8 4-5 4-3 2-2 6-6
UMKC 7-11 4-5 3-6 3-2 4-9
After 0-4 Point Loss  
Idaho 3-2 2-1 1-1 0-0 3-2
UMKC 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
After 5-9 Point Loss  
Idaho 3-3 1-1 2-2 1-2 2-1
UMKC 2-4 1-1 1-3 1-0 1-4
After 10-19 Point Loss  
Idaho 2-2 1-2 1-0 1-0 1-2
UMKC 3-3 2-2 1-1 2-0 1-3
After 20+ Point Loss  
Idaho 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
UMKC 2-3 1-1 1-2 0-2 2-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho 2-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Idaho 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Idaho 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0