Performance After a Loss  -  Southern Utah at Valparaiso

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Southern Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 0-4 Point Loss  
Southern Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Southern Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Southern Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Southern Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Southern Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Southern Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Southern Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Southern Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Southern Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0