Performance After a Loss  -  No. 4 Duke at No. 2 Virginia

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Duke 1-1 0-1 1-0 0-1 1-0
Virginia 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 0-4 Point Loss  
Duke 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Virginia 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Duke 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Virginia 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Duke 1-1 0-1 1-0 0-1 1-0
Virginia 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Duke 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Virginia 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Duke 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0
Virginia 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Duke 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Virginia 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Duke 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Virginia 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Duke 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0
Virginia 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Duke 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Virginia 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0