Performance After a Loss  -  Southern at Tulane

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Southern 1-2 1-0 0-2 0-1 1-1
Tulane 1-5 1-3 0-2 0-2 1-3
After 0-4 Point Loss  
Southern 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tulane 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Southern 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Tulane 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1
After 10-19 Point Loss  
Southern 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1
Tulane 0-3 0-2 0-1 0-1 0-2
After 20+ Point Loss  
Southern 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tulane 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Southern 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Tulane 1-3-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-2-0
After 0-4 Point Loss          
Southern 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Tulane 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Southern 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Tulane 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
Southern 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Tulane 1-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0
After 20+ Point Loss          
Southern 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Tulane 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0