Last 3 Games  -   Hamilton vs Calgary

Last 3 Games

  Hamilton Offense vs
Calgary Defense
  Calgary Offense vs
Hamilton Defense
HAM vs. Lea CAL vs. Lea Diff   CAL vs. Lea HAM vs. Lea Diff
Yards
Per Play
First Downs
339.3
6.9
0.0
97
103
100
349.3
6.1
0.0
101
110
100
10.0
-0.8
410.0
8.5
0.0
117
127
100
378.3
7.0
0.0
93
95
100
-31.7
-1.5
Rushing Yards
Attempts
Yards/Rush
129.0
22.3
5.8
115
107
108
110.0
21.7
5.1
102
96
106
-19.0

-0.7
114.0
20.7
5.5
102
99
103
76.0
16.7
4.6
147
125
118
-38.0

-1.0
Passing Yards
Attempts
Completions
Completions %
Yards/Comp.
Yards/Attempt
Sacks
Sack Yards
Interceptions
210.3
26.7
17.3
65.0
12.1
7.9
2.0
9.3
0.3
88
85
92
108
95
103
123
96
343
239.3
35.3
21.7
61.3
11.0
6.8
1.7
6.7
1.0
100
89
87
98
115
113
68
74
88
29.0
-1.1


296.0
27.3
18.0
65.9
16.4
10.8
2.0
10.3
0.3
124
87
96
110
129
142
123
87
343
302.3
37.0
21.7
58.6
14.0
8.2
2.3
4.7
2.3
79
85
87
103
91
93
95
52
204
6.3
-2.7


  HAM vs. Lea CAL vs. Lea Diff CAL vs. Lea HAM vs. Lea Diff
Fumbles Lost
Fumbles
Penalties
Penalty Yards
1.0
2.0
5.3
53.3
86
80
178
133
0.7
2.3
9.0
44.0
78
145
95
62

0.3
3.7
-9.3
1.7
2.7
8.0
46.7
51
60
119
152
1.0
2.3
10.3
77.7
117
145
109
110

-0.3
2.3
31.0
Score
1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
34.3
2.3
12.7
6.7
12.7
149
59
158
141
200
17.3
2.3
4.3
7.7
3.0
133
168
185
61
211
-17.0
0.0
-8.3
1.0
-9.7
29.7
5.7
15.3
3.7
5.0
129
144
191
78
79
21.3
5.0
6.7
3.3
6.3
108
79
121
141
100
-8.3
-0.7
-8.7
-0.3
1.3