Grass/Turf  -   Hamilton at Toronto

Grass/Turf

  Hamilton Offense vs
Toronto Defense
  Toronto Offense vs
Hamilton Defense
HAM vs. Lea TOR vs. Lea Diff TOR vs. Lea HAM vs. Lea Diff
Yards
Per Play
First Downs
365.3
7.0
0.0
105
104
100
354.1
7.1
0.0
98
94
100
-11.1
0.2
374.1
6.9
0.0
108
103
100
325.9
6.4
0.0
107
105
100
-48.2
-0.5
Rushing Yards
Attempts
Yards/Rush
92.8
16.9
5.5
86
86
100
111.2
18.9
5.9
97
104
93
18.4

0.4
92.5
16.5
5.6
86
84
102
74.1
16.5
4.5
146
119
123
-18.4

-1.1
Passing Yards
Attempts
Completions
Completions %
Yards/Comp.
Yards/Attempt
Sacks
Sack Yards
Interceptions
272.5
35.5
22.9
64.5
11.9
7.7
2.3
2.4
0.9
114
110
115
104
99
103
113
68
92
242.9
30.7
19.4
63.3
12.5
7.9
2.5
1.3
0.7
98
105
103
98
96
94
94
82
78
-29.5
0.3


281.5
37.9
26.0
68.5
10.8
7.4
2.5
2.8
0.9
118
118
130
110
91
100
104
58
92
251.7
34.6
21.9
63.2
11.5
7.3
3.6
2.9
0.8
95
93
91
98
104
102
137
176
94
-29.8
-0.1


  HAM vs. Lea TOR vs. Lea Diff TOR vs. Lea HAM vs. Lea Diff
Fumbles Lost
Fumbles
Penalties
Penalty Yards
0.7
1.9
12.7
95.4
102
70
87
92
0.7
1.5
12.5
98.2
98
112
113
112

-0.4
-0.3
2.8
1.3
1.5
11.9
95.4
56
86
92
92
0.7
1.3
10.7
83.6
98
102
97
95

-0.2
-1.2
-11.8
Score
1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
22.0
5.7
5.0
4.3
7.0
96
110
78
97
103
27.3
7.5
7.5
5.5
6.8
84
69
85
81
100
5.3
1.8
2.5
1.2
-0.2
25.8
4.9
7.9
4.2
8.8
113
96
123
94
129
21.9
5.3
5.8
4.5
6.4
104
98
110
100
107
-3.9
0.3
-2.1
0.3
-2.4