Boston

  Shots Goals %
Period For Aga For Aga For Aga
1st 10.7 9.0 1.14 0.68 10.6 0.924
2nd 10.6 10.2 1.14 1.18 10.7 0.884
3rd 9.0 9.3 0.95 1.00 10.7 0.892
OT 0.1 0.2 0.05 0.05 33.3 0.800
Total 30.5 28.7 3.27 2.91 10.7 0.899

Edmonton

  Shots Goals %
Period For Aga For Aga For Aga
1st 8.4 9.3 0.64 0.92 7.7 0.901
2nd 10.8 10.3 0.72 1.04 6.7 0.899
3rd 9.3 9.5 1.00 1.04 10.8 0.891
OT 0.4 0.4 0.08 0.08 22.2 0.778
Total 28.8 29.5 2.44 3.08 8.5 0.896
IN-DEPTH

Special Teams

Boston Edmonton
PP PK PP PK
Goals 22 20 16 16
Attempts 68 81 82 76
% 32.4 75.3 19.5 78.9
Boston Goaltenders
Name Shots Saves % W/L ATS Money
Jonas Gustavsson 162 149 0.920 5-1-0 5-1 442
Tuukka Rask 465 418 0.899 8-7-1 6-10 -507
Edmonton Goaltenders
Name Shots Saves % W/L ATS Money
Anders Nilsson 384 350 0.911 5-7-1 8-5 -219
Cameron Talbot 350 311 0.889 3-8-1 7-5 -142
COLLAPSE