H A O/U
-170 150 9.5
OFFSHORE ODDS H A O/U
MyBookie.net OFF OFF OFF
GTbets OFF OFF OFF
BetOnline OFF OFF OFF
BetDSI OFF OFF OFF
AllYouBet OFF OFF OFF
Superbook OFF OFF OFF
BookMaker OFF OFF OFF
VEGAS ODDS H A O/U
Westgate OFF OFF OFF
Wynn Las Vegas OFF OFF OFF
Boyd Gaming OFF OFF OFF
EXCHANGE ODDS H A O/U